Büyük Türk Tarihi
Online Tarih Dergisi

Türk Tarihi'nin Ana Hatları Ve Osmanlılar

Atatürk'ün hazırlattığı, Türk Tarihi'nin Ana Hatları kitabında, Osmanlı Devletinin Kuruluşu anlatılıyor.Bazı Atatürkçülerin iddialarının Aksine Osmanlı Türk kabul ediliyor.

Bildiğiniz gibi, Atatürkçü olduğunu söyleyen bir kesim, Osmanlı bizim Atamız değil diyor.

OSMANLILAR(Türk Tarihi'nin Ana Hatları)

"XIII üncü asrın ilk nısfında Cengizin Taruzu ile yıkılmış Selçuk ülkesinde ve Anadoiuda yirmi kadar müstakil beyik teşekkül etmişti. Büyuk Selçuk Devletinin inkırazından sonra Anadoiuda teşekkül eden Konya veya Rum Selçukları, Irandakı, Moğol neslinden Ilhanılerın himaye ve idaresine düşmüşlerdi, ilhanîler Anadoluyu, tayın ettikleri umumi vah vasıtasıle idare ediyorlardı. Anadolunun muhtelif yerlerinde kuçuk bir takım beylikler teşekkül etmiş ve ilhanîler inkıraz bulduktan sonra bu kuçuk turk hükümetleri de . kendi sahaları dahilinde müstakil olmuşlardı. Osmanlı Türkleri, kuvvetleşıp te bu kuçuk turk hükümetlerini kendi ülkesine ilhak edinceye kadar Anadolu, Tavaıfımuluk,, demlen bu kuçuk beylikler idaresinde ıdı. Osmanlı Türkleri, bu kuçuk hükümetleri kendi hükümetlerine ilhak etmekle Anadoluda Türk birliğini tesis etmişlerdir."

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: