Büyük Türk Tarihi
Online Tarih Dergisi

Orta Asya Türk Tarihi

Hazar tarihinin esasını oluşturan onların askeri başarıları değil, tam tersine Bizans'la yaptıkları ittifak ile barış ve din politikalarıdır. "Hazar Barışı" ilkesi ülkeye nispi bir istikrar getirmiş,kültürün gelişmesini sağlamıştır.Bir bölümüyle Rusya'nın "kara toprakları" olacak olan Hazar toprakları henüz kullanılmamaktadır:bu konuda bilgi veren herkes ülkenin hiç bir şey üretmediği konusunda birleşmektedir.Fakat ülkenin zenginliği de gerçek dışı değildir.Bu zenginlik toplumun ticaret etkinliğinden...Devamı için tıklayınız
09.20.2014

Türkler, tarih boyunca bir çok dine inandılar bir çok farklı coğrafyada bulundular.Büyük değişim süreçleri yaşadılar.Bütün bunlara rağmen, hoşgörüden asla uzaklaşmadılar.Bu gerçeği, farklı dini inançlara mensup Türk topluluklarını inceleyerek görebiliriz.Uygurlar Uygur dönemi kaynaklarına göre, Uygur ülkesinde 4 büyük dinden insan yaşamaktaydı.Kaynakların anlattığına göre Uygur ülkesinde sokaklarda farklı din mensupları çok rahat bir şekilde vaaz verebilmekteydi, 4 dinin mensupları hiç bir baskıya veya ayrımcılığa maruz kalmadan...Devamı için tıklayınız
03.11.2014
 

Atalarımız sakallarını kazıtır,bıyığa ise önem verir,bıyık bırakırlardı.Bıyık bırakmak bir zorunluluk değil bir tercihti.Bıyık bırakmayan Türklerde vardı.Hafif sakal bırakmakta bu tercihlerden bir tanesiydi. Saçlar genelde uzun tutulur.Omuz başına veya omuzu geçecek şekilde uzatılırdı.Bazı Türk savaşçıların uzun saçlarını yanlardan ördükleri de görülürdü...Devamı için tıklayınız
04.12.2014

Bu konuda fikir yürütebilmek için, kökeni kati olarak bir türlü saptanamamış olan Hititler’den önceki Anadolu’yu keşfetmeğe çabalamak gerekir. Sayın Prof. Dr.Afif Erzen ve ekibi, Ön-Türklerin, Ön-Atalarımızın, bir bölümünün on üç binlerde Orta Asyadan Doğu Anadolu’ya göç etmiş olduklarını ortaya çıkarmışlardır ( Doğu Anadolu ve Urartular, TTK 1984 Ank). Öte yandan, bir öteki bölüm, Ön-Türkler de İstanbul yöresine, Kemerburgaz...Devamı için tıklayınız
04.12.2014

''Türk olgusunu çerçevelemek istiyorsak yine dil konusuna dönmemiz gerekir. Kullanıma uygun olması açısından ''olgu'' dedim; ama Türk gerçekliğinden söz etmek daha doğru olacaktır.Türklerle ilgili olarak kabul edilebilecek tek tanım dilbilimsel olandır. Türk, Türkçe konuşandır. Başka bir tanım son derece yetersiz kalır. Bir ansiklopedide, Türklerin, dar anlamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olduğunu yazarsak, sözcüğün geniş anlamında, Türkçe konuşan ya da konuşmuş bütün insan...Devamı İçin tıklayınız
28.12.2014

MS. 585 yılında Çin İmparatorunun Göktürk Kağanı İşbara’ya yazdığı mektupta “Büyük Türk Kağanı” diye hitap etmesi, İşbara Kağan’ın ise Çin İmparatoruna verdiği cevabi mektupta “Türk Devlet’inin Tanrı tarafından kuruluşundan bu yana 50 yıl geçti” hitapları Türk adını resmileştirmiştir. Orhun Kitâbeleri’nde Türk sözü daha çok “Türk Budun” şeklinde geçmektedir. Türk Budun’un ise Türk Milleti olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Türk adı bu dönemlerde bir...Devamı için tıklayınız
07.01.2015

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: