Büyük Türk Tarihi
Online Tarih Dergisi

Çınar Vakası ve YeniçerilerÇınar vakası tarihimizde hep yeniçerilerin zorbalığı olarak anlatıldı.Gerçekten çok kanlı bir olay, hep birşeyler eksik kaldı yeniçerilere hiç söz hakkı vermedik.Bu insanlar neden isyan ettiler, dertleri neydi demedik.

Çınar vakası sırasında Yeniçeriler ve Sipahiler devlete karşı isyan ettiler peki Askerlere çarşıda pazarda bile çoğu kişinin kabul etmediği, düşük ayarda para ödeyenlerin hiç suçu yok muydu?
Biz bu yazıda bir defa da yeniçerilere söz hakkı tanıdık onların şikayetlerinin hiçte yanlış olmadığını gördük.Devletin bütün makaları Arapların eline geçmiş ve her türlü yolsuzluk yapılmakta.Araplar zenginlik ve lüks içinde yaşarken halk fakirlik içinde yaşamakta, Yeniçeri Çınar Vakası'nda bu koşullara isyan ediyor.
Çınar vakası sırasında Yeniçeriler Padişahı ayak divanına gelmeye zorlar ve
Yeniçeri Hasan Ağa'nın ayak divanı sırasında padişah Avcı Mehmet'e alttaki tarih sözleri söyler.

''Benim Padişahım, din ve devlete layık bumudur, padişah-ı din*i İslam vilayetinde bu şekilde zayIf akçe ne demektir, eğer hazine yoktur derseniz ya Arapların bu denli gösteriş ve debdebesi nedir?Devletinde onların muazzez ve mükerrem, kullarının ise hor ve hakir olması din ve devlete layıkmıdır?Vezir-i Azam onlar, müfti onlar bütün saltanat işleri ellerindedir.Elbette onların vücutları yer yüzünden kaldırılmalıdır.''

Osmanlı'nın gerilemesi anlatılırken İki suçlu vardır, birisi Yeniçerilerdir peki devleti yönetenlerin hiç mi suçu yoktu.Şüphesiz ki, makamlara kimin geleceği devleti yöneten iradenin elindedir.Bu makamlara, fitne çıkaranları ki sadece asker değil ilmiye sınıfına adını bile yazamayacak kişileri atayan padişahların hiç mi suçu yoktu?İkitar için türlü enrikalar yapan, bu enriklar sebebi ile makamlara işinin ehli kişileri değil kendi adamlarının getirilmesini sağlayan, Hanedan üyelerinin hiç mi suçu yok?

Bizce devleti yöneten kişilerin zenginlik içinde yaşarken Halkın fakirlik içinde olmasına tepki çıkaran, yeniçerinin ülkenin gerilemesinde ki etkisi biraz daha azdır.Elbet yeniçerinin halka zulm ettiği de görülmüştür.Yeniçeri sütten çıkma ak kaşıkta değildir.Ama yinede tek başına günah keçisi ilan edilmesine de artık dur demek gerek.
Son olarak şunu da belirtmeliyiz bu isyan başarılı sonuçlanmışsa da etkisi çok kısa sürmüş İsyanı yapanların liderleri hazırlıksız bulundukları bir sırada katledilmiş ve devlet tekrar eski düzenine dönmüştür.

Büyük Türk Tarihi

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: