Büyük Türk Tarihi
Online Tarih Dergisi

Yeni Alfabenin Ardından

 

Atatürk, 1928’de Yeni Türk Harflerinin kabul edilmesinin ardından Millet Mekteplerini açmıştır. Ülke genelinde toplam 54.050 Millet Mektebi açılmıştır. Bunun 18.589’y şehirlerde, 35.446’sı köylerdedir. Bu okullarda toplam 46.000 öğretmen görev almıştır. 1929-1934 arasındaki 5 içinde Millet Mekteplerine devam eden 2.305.924 kişiden 1.124.926 kişi yeni yazıyı öğrenip diploma almıştır. Millet Mekteplerinde 1929-1936 tarihleri arasında ise 2.546.051 kişi yeni yazıyı öğrenerek diploma almıştır. Millet Mekteplerinde, hiç okuma yazma bilmeyen 458.000 köylü kadından 152.968’ine okuryazarlık belgesi verilmiştir. Türkiye’de 1927 yılında okuma yazma oranı erkeklerde %7, kadınlarda %0,4 iken; Harf Devrimi’nden 7 yıl sonra, 1935 nüfus sayımına göre (toplam 17 milyon) okuryazarlık oranı %19,2’ye yükselmiştir. Başka bir ifadeyle Türkiye’de sadece 7 yıl gibi kısa bir sürede okuma yazma oranı neredeyse %150 oranında (3 kat) artış göstermiştir. Okuma yazma oranı sürekli artarak 1940-1941’de %22,4’e yükselmiştir.

[Kaynak: Sinan Meydan, Akl-ı Kemal, 1. Cilt, Bet: 34 / Ek Bilgi: Sinan Meydan, bu verileri Devlet İstatistik Enstitüsünden almıştır.]

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: