Büyük Türk Tarihi
Online Tarih Dergisi

Kara KazanKara Kazan

Rasonyi, Macaristan'da bulunan Hun eserlerini incelerken, Anadolu Alevileri arasında "kurban kazanı" olarak isimlendirilen ve kutsal sayılan kazanların kökenini de ortaya çıkarmıştır. Rasonyi'nin anlatımı şöyle:

"Büyük Hun kurban kazanları üzerinde biraz durmak isterim. Bu kazanlara, Silezya'daki, Höckericht'ten ve Macaristan'daki Törtel, Dunapentele ve Kaposolgy'ten başlarayak Çin'e ...kadar uzanan bölgede tesadüf ediyoruz.

Daha eskiden bunların İskitler'e ait olduğunu sandılar. Fakat Takats ve Alföldi'nin araştırmaları sonucunda, bunların Hun kökenli oldukları kuşku duyulmaz bir gerçek hâline geldi. Törtel'deki ve burada gösterilen 80 cm.den yüksek ve biraz daha küçük Kaposvölgy'de bulunmuş kazan, kurban etlerinin hazırlanmasında kullanıldı. Dinsel bir alêt olduğu için, şeklini yüzlerce seneden beri değiştirmeden kalabildi".

Bugün, Macaristan'daki örneklerin devamı biçiminde olan Türk kurban kazanlarının tipik bir örneği Hacıbektaş İlçesi'ndeki Hacı Bektaş Veli Dergâhı'nda bulunmaktadır ve Kara Kazan adıyla anılmaktadır. Cem törenlerinde kurban, kara kazanda pişirilerek dağıtılmaktadır.


Kaynak: Rıza Zelyut, Türk Kimliği s.287

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: