Büyük Türk Tarihi
Online Tarih Dergisi

Türklük ve Mehter Marşları600 yıl boyunca bestelenmiş olan Mehter Marşlarının sözlerinde dinsel motifler göze çarpar. II. Mahmut döneminde Mehter Takımı kaldırılmıştı. Fakat 1914'te ise Enver Paşa tarafından yeniden kurduruldu. İşte, "Türklük" temasının işlendiği Mehter Marşları da, bu yıldan sonra bestelenmeye başlanmıştır. Başka bir deyişle, Türklükle ilgili mesajlar veren Mehter marşları bu yıldan sonra ısmarlanmıştır. Ceddin Deden Marşı da, 1917 yılında İsmail Hakkı Bey tarafından bestelenen bir marştır.

Aynı dönemde bestelenen Mehter Marşlarından en çok Türklük ve Türkçülük kokan marş da, Tarihi Çevir marşıdır. Fakat bu marşlar da, yine Türkçü-Turancı düşünceye sahip olan Enver Paşa gibi Türk uluları sayesinde bestelenmiştir.


Tarihi Çevir

Tarihi çevir nal sesi kısrak sesi bunlar
Delmiş Romanın kalbini mızrak gibi Hunlar
Göktürkler, Uygurlar,Oğuzlar, Peçenekler
Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler

Dünya atının nalları altında ezildi
Kaç Haçlı sefer göğsüne çarpınca kesildi
Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden
Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: