Büyük Türk Tarihi
Online Tarih Dergisi

Atatürk'ü koruma kanunuUzun yıllardır bazı sözde tarihçiler konuşur durur, iddialarını destekleyen belge olmadığından ben gerçekleri anlatamıyorum anlatırsam Atatürk'ü  koruma kanunu  devreye girer diye söylemlerde bulunuyorlar. Sürekli kaldırılmalı denen kanunu altta yayınladık,  bu kanunu okuduğumuzda görüyoruz ki kanun iddia edildiği gibi Tarihçilerin çalışmasını engelleyen bir kanun değil.Kanun Atatürk'e küfür edilmesine, büstlerinin ve kabrinin tahrib edilmesini engelleme amaçlı çıkarılmıştır.


Madde 1- Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
yukarıki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2- Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır.

birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

Madde 3- Bu kanunda yazılı suçlardan dolayı cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

Madde 4- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu kanunu adalet bakanı yürütür.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: