Büyük Türk Tarihi
Online Tarih Dergisi

Kanuni' den Hürrem Sultana Gazel

Celis-i halvetim varım habibim mah-ı tabanım

Enisim mahremim varım güzeller şahı sultanım

Hayatım hasılım ömrüm şarab-ı kevserim adnim

Baharım behçetim rüzum nigarım verd-i handanım

Neşatım işretim bezmim çerağım neyyirim şem’im

Turuncu u nar u narencim benim şem’-i şebistanım


Nebatım sükkerim genc m cihan içinde bi-rencim

Azizim Yusuf’um varım gönül Mısr’ındaki hanım

Stanbulum Karaman’ım diyar-ı milket-i Rum’um

Bedahşan’ım ve Kıpçağım ve Bağdad’ım Horasanım

Saçı varım kaşı yayım gözü pür fitne bimarım

Ölürsem boynuna kanım meded he na-müsülmanım

Kapında çünki meddahım seni medh ederim daim

Yürek pür gam gözüm pür nem Muhibbi’yim hoş halim!

 Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman’ın mahlası)

 Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: